Каньона на Суха река е осеян със скални манастири, вкаменени лица и дози спокойствие. Едно от тях е този лъв – трудно откриваем без местен гид, защото е скрит в гънките на релефа. И като всичко ценно в живота, и в това търсене има лутане, усилие, съмнение дали изобщо сме на прав път, но то е само, за да оценим гледката накрая. Не зная каква е тази местност и защо на мястото на скритата под земята вода се появява бодлива растителност буквално непроходима – вероятно за да изпита усилията и желанието ни да продължим.

Защитеният с ботуши оператор беше „украсен“ по този начин с даровете от Суха река. И това е само, което събрал по пътя преминавайки с високо вдигнати колена! Реката пази своите тайни…Много хора се отказват. Обаче не всички. Упорити, като нас!