Конкурс по повод 550 г. от връщането на мощите на Св. Иван Рилски в Рилския манастир

Dea/ декември 3, 2018/ Разни/ 0 comments

Националният конкурс за есе, снимка и отличителен знак (символ, емблема) на туристическия поклоннически маршрут ,,Светият път“ е посветен на небесния покровител на българския народ св. Йоан Рилски. Организатори са Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново, Туристическо дружество „Академик – ВТУ“ и Сдружение Клуб за пешеходен туризъм и туристически спортове „Трапезица-1909″.

 Целта е да се стимулират творческите заложби на участниците и разширяване на познанията им за живота и делото на св. Йоан Рилски като небесен покровител на българския народ, както и към паметта, свързана със светеца и средновековните паметници по пътя на неговите мощи – църкви, манастири, местности, да разшири базата за развитие на поклонническия туризъм в България. Конкурсът цели и да създаде възможности за популяризиране на 550 годишнината от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир и пътя на монашеската процесия, като катализира формирането и утвърждаването на български туристически и поклоннически маршрут по пътя на мощите от 1469 г.

Организаторите на конкурса се надяват на събиране и популяризиране на местни предания, легенди, вярвания, свързани с паметта за св. Йоан Рилски и на създаването на отличителен знак (символ, емблема), който да се превърне в разпознаваем знак по пътя на връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир и символ за преминаващите по пътя поклонници и туристи.

В конкурса могат да участват деца, ученици, студенти и граждани от страната и чужбина, имащи отношение към конкурсната тема.

Той се провежда в три възрастови групи като всеки участник може да представи до две творби в отделните раздели:

Раздели на конкурса:

  1. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

Условие за участие: тематиката на художествените творби е редно да бъде съобразена с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир“. Творбите трябва да представляват рисунка, скица на отличителен знак (символ, емблема), които да подсказват еднозначно връзката със св. Йоан Рилски, да акцентират върху духовния принос, личността и делото му. Предимство ще бъде възможността за схематично представяне на творбата, за да бъде приложена като отличителен знак на маршрута на връщане мощите от Търново в Рилския манастир. Материали и техника: по избор. Формат на творбите: по избор на участника в конкурса.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:
В десния долен ъгъл на гърба на творбата да бъде написано четливо: трите имена на автора; възраст, група/клас; град/село, област, ЦДГ/ОДЗ/училище/ОДК/клуб; адрес и телефон за контакт с участника; името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

  1. ЛИТЕРАТУРА:

Условие за участие: ще се разглеждат само литературни творби, свързани с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир“. Желателно да акцентират върху представяне на местни предания, легенди, вярвания, оброчища и храмове, свързани с паметта на св. Йоан Рилски, или представяне на културни паметници или природни забележителности по пътя на пренасяне мощите на св. Йоан Рилски (в общините, през които преминава маршрутът).

Творбите на хартиен носител в един екземпляр е необходимо да бъдат изпратени на посочения адрес на ТД „Академик-ВТУ“: 5000 гр. Велико Търново, п.к. 548. Творбите в електронен вариант могат да бъдат изпратени на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново: vtpgt@abv.bg.

Жанр: проза.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация: заглавието на творбата; трите имена на автора, възраст, клас; град/село, област, училище/ОДК/клуб, др.; адрес и телефон за контакт; името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

  1. ФОТОГРАФИЯ:

Условие за участие: художествените фотографии трябва да не са участвали в други конкурси и да са свързани с темата на конкурса „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир“.

Формат на творбите: за участие се приемат само разпечатани черно-бели и/или цветни фотографии с формат 20/30/А4/ и да са отпечатани или копирани на фотохартия. Серия от 3 снимки се счита за една творба (да се посочи изрично коя поредица от снимки е серия).

Творбите се приемат на посочения адрес на ТД „Академик-ВТУ“: 5000 гр. Велико Търново, п.к. 548. Освен на хартия, творбите задължително се изпращат и на електронен формат на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново: vtpgt@abv.bg .

Всяка творба задължително трябва да има:

заглавие; трите имена на автора, възраст, клас; град/село, област, училище/ОДК/клуб, др.; адрес и телефон за контакт; името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и специална награда за отличителен знак, както и поощрителни награди.

Краен срок:

14 февруари 2019 г. – денят на почитане паметта на св. Константин-Кирил Философ

Адрес:

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Светият път – 550 г. от връщане мощите на св. Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир“ 5000 гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, п.к. 548 БЪЛГАРИЯ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ на e-mail на ПГТ „Д-р Васил Берон“ – гр. Велико Търново vtpgt@abv.bg

Награждаването ще се състои на 1 юли 2019 г., когато е и началото на поклонническия пешеходен поход „Светия път“ от Велико Търново до Рилския манастир от председателя на журито – проф. д-р Пламен Павлов от Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Share this Post

About Dea

Живея на морето и мисля като Хемингуей. Карам колело, вместо кола и обичам природата - да й се наслаждавам. Перфектна е без нашата намеса! А където се налага, нека бъде за подобрението й - така смятам. Обичам да пътувам, защото тогава се "разширявам". Сетивата ми се обострят, а срещите ми с хора и ситуации никак не са случайни... Обичам и да чета, и да преживявам. Понякога пътувам и така! Чрез другите и техните истории. Защото всички сме свързани по един или друг начин, а чуждите емоции нерядко са и наши. Да се наслаждаваме заедно на пътуването си през живота - пъстър е!

Leave a Comment