Tag Archives: ангели

Невимидите помощници

Dea/ март 12, 2023/ Духовно развитие/ 0 comments

Често по-обърнатите към духовността хора разчитат на помощта от невидимите доброномерени същества в живота си, които така или иначе ни заобикалят. Специфичното е обаче, че те помагат само ако ги помолим. Без това нямат право да се намесват в личния ни избор и воля. Някои хора си купуват различни сувенири или бижута с изображения на ангели, за да им напомнят,

Read More

Помощ отвън

Dea/ октомври 30, 2019/ Духовно развитие/ 0 comments

Ангелите са навсякъде около нас и са готови да ни помогнат, щом ги помолим. Молитвата и благодарността са ключови за позитивното стечение на обстоятелствата в живота ни. Често те са маскирани като случайни срещи и възможности, но зад тях стои помощта, която получаваме вследствие на нашите мисли, думи и действия. Ако сме объркани или зациклили, напр. можем да отправим следната

Read More

Радананда – лечителката с Ангели

Dea/ октомври 20, 2018/ Духовно развитие/ 3 comments

„Скритото знание е отворено на ангелите. И когато се свържете с вашите Ангели, те могат да преоткрият за вас тайните на предците. “ ваша Радананда.  24 окт. Скъпи приятели, Моята работа е да служа за миротворчеството в света, преди всичко. То се състои в това, да внасям мир – като цяло, но и на отделните души, чрез медитативна молитвена работа с

Read More