Tag Archives: на бъдещето

Професиите на бъдещето

Dea/ януари 19, 2019/ Разни/ 1 comments

Кои ще бъдат предпочитаните професии в бъдеще, пита Economy.bg, за да е в помощ и на бизнеса, и на заетите в него. Статията и интервюта са доста дълги, затова за вас го „редуцирам“ до най-съществената информация по следния начин: Изкуственият интелект ще мисли вместо нас, може да изпълнява една или няколко зададени задачи като наш личен асистент, да ни търси подходяща

Read More